DTJ Vysočina
přeskočit na navigaci

DTJ Vysočina

Dělnická tělocvičná jednota Vysočina je občanské sdružení, jehož cílem je rozvíjení a podporování sportovní, tělovýchovné, turistické, kulturní, vzdělávací, společenské a sociálně prospěšné činnosti na zásadách
tělesné, zdravotní, duševní a mravní výchovy v duchu obnovovaných demokratických a sociálních tradic.


TUTO ČINNOST DTJ NAPLŇUJE ZEJMÉNA TÍM, ŽE:


  • pořádá, organizuje a ovlivňuje sportovní, turistickou, tělovýchovnou, kulturní a společenskou aktivitu fyzických
    a právnických osob

  • prohlubuje a šíří poznání demokratických a sociálně-podpůrných myšlenek v rozvoji tělesné a mravní výchovy
    a usiluje o jejich uplatnění i mimo společenství DTJ

  • spolupodílí se na vytváření ekonomických, materiálních a jiných potřebných podmínek pro činnost členů
    a také pro činnost neziskových organizací

  • navazuje a udržuje kontakty se zahraničními DTJ a organizacemi s obdobnými cíly

 

 
 
 
Soft Evolution s.r.o.