DTJ Vysočina
přeskočit na navigaci

SVAZ DĚLNICKÝCH TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT ČR

Svaz dělnických tělovýchovných jednot sdružuje jednoty České republiky. DTJ mají v České republice dlouhou historii, která sahá až do roku 1892. Samotný svaz DTJ byl založen v roce 1903 a po dvaceti letech svého působení sdružoval více něž 11 tisíc jednot a 117 tisíc členů. Po roce 1948 byly DTJ zrušeny nebo začleněny do "jednotné tělovýchovy" a obnovení jejich činnosti nastává až po roce 1990. V současné době SDTJ sdružuje asi 30 jednot i když jich existuje mnohem víc.


HISTORIE DTJ

Kořeny Dělnických tělocvičných jednot sahají až do 19. století, kdy Tyrš a Fügner zakládali Sokola. V Sokole cvičily všechny vrstvy obyvatelstva. Cvičenci si v Sokole říkali "bratře" a tykali si. Podnikatel - Sokol si tykal se svým zaměstnancem, také sokolem, úředník s dělníkem apod.

To budilo ze strany majetných nevůli a dělníci Sokolové jimi byli často odstrkování a ponižování, a tak si začali zakládat svoji dělnickou tělovýchovnou organizaci. Nazvali jí „DĚLNICKÁ TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA“. V roce 1903, kdy již existovalo 31 jednot v Čechách, byl založen Svaz DTJ tedy Dělnických tělocvičných jednot.

Po vzniku Československé republiky měl Svaz DTJ už přes 1000 jednot v celé ČSR. Činnost svazu byla násilně přerušena v období nacistické okupace a nebyla samozřejmě možná ani v období komunistické vlády. Byla však obnovena po roce 1989 a dnes se opět úspěšně rozvíjí.


 

 
 
 
Soft Evolution s.r.o.